Derfor må dei flytte straumkabelen til Remøya

foto