SøreTV: Sjå talen H.M. Kongen heldt på Larsnes

foto