Sa sitt om forslag til skulestruktur og eigedomsskatt