Sterke meiningar om nasjonal flyktningpolitikk i kommunestyret