Slik klarar "våre" verft seg når grensene er stengde