- Hadde helst sett at dei venta med å gjenopne skular og barnehagar