– Sande må ta høgde for færre born og fleire eldre

foto