Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

foto