Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte