Gratis inngang til nabodyst og mykje moro på Havila stadion