- Ser det som sjølvsagt at fylket ved politikarane og kulturadministrasjonen vil bidra med hjelp og støtte

foto