Sender kuttfråsegn saman med tjukk bunke protestar