Har vurdert hamnedrifta i Herøy – dette fann dei om potensialet