Helse Møre og Romsdal vil utsetje innføringa av Helseplattforma