Vidare fengsla etter ei rekkje truslar – og tekstmelding til vitne