– Det har vore lagt ned ein formidabel innsats frå alle tilsette

foto