– Det kan ikkje vere slik at nokon skal få alle ulempene