HerøyLAN legg ned all aktivitet: - Utruleg trist!

foto
Oliver Leine (t.v) og Carl-Henrik Myrseth Moltumyr er begge svært triste for at dei no må legge ned drifta i HerøyLAN. Håpet var lenge at nokon var klare for å ta over roret, men det har ikkje lukkast å finne arvtakarar. Pandemien får sin del av skulda. Foto: Bjørnar T. Sævik