– Vi må ikkje gløyme det førebyggande arbeidet

foto