Fallgard Kystrenovasjon med storfangst i Mulevika – ein type søppel får dei til å reagere

foto
Kjøleskap: Her ser vi Espen Nerland og Hallstein Lynge bere opp eit stort, knust kjøleskap opp frå fjøra i Mulevika. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik