Fallgard Kystrenovasjon med storfangst i Mulevika – ein type søppel får dei til å reagere