- Vi er svært glade for å ha fått Karsten Sævik inn som ny konsernsjef i Kleven. Han har solid og relevant bransjeerfaring, og kjenner utfordringane i industrien godt. I tillegg har han den lokale forankringa vi ønskte oss, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

Karsten Sævik er 55 år og bur i Ulsteinvik. Han har siste fem åra vore konsernsjef i Remøy Group og administrerande direktør i Remøy Shipping. Før det var Sævik administrerande direktør ved Ulstein Verft i seks år, og frå 1991 til 2006 arbeidde han for kjemikaliereiarlaget Odfjell ASA i Bergen der han blant anna var nybygg/prosjektdirektør, heiter det i ei pressemelding

Karsten Sævik startar i stillinga etter nærare avtale. Han har i utgangspunktet seks månaders oppseiingstid hos noverande arbeidsgjevar.

Olav Tanberg held fram som konstituert konsernsjef inntil Karsten Sævik kan starte i Kleven.