Vil finansiere Havsul 1-rettssak gjennom spleiselag

foto