Han tek over som Norpartners-sjef etter Ivar Gaustad