Klagen vart motteken 12. november, og normal saksbehandlingstid er 12 veker. På grunn av stor saksmengde vert det varsla at behandlingstida no er fire til seks veker lenger.