Tre menn må svare for innbrot og våpentjuveri

foto