- Endringane vi legg opp til, betyr ikkje verdas undergang