Har fått millionstøtte og er i gang med utbygging

foto