Så mange nytta høvet til å førehandsrøysta i Herøy og Sande