Kommunen oppklarar: - Vi kan godkjenne søre deponi