Har oversikt - og langt fleire vert no friskmelde enn talet på smitta

foto