– Vil føre til meir utanforskap og einsemd for svært mange

foto