Skal levere gangbru til stor internasjonal aktør

foto