Budsjett vedtatt i Herøy – slik blir innsparingane