Har sett opp ny installasjon ved denne tunnelen: – Ikkje det mange trur