– Kan vi styrke løns- og arbeidsvilkåra til våre tilsette?