Grunneigarar lite villige til å avgje byggegrunn på Sandshamn

foto