Fylket om Leine-Voldsund-strekninga: Difor er han nedprioritert