Det er nett.no som fyrst melde om nyheita. Dei skriv at Bourbon no er på jakt etter 25-30 sjøfolk for snarleg tiltreding. Dei ser mellom anna etter navigatørar, maskinistar, elektrikarar, matrosar og kokkar.

Båten har førebels ikkje kontrakt, men skipet blir tatt ut på spekulasjon då selskapet ser at segmentet er veldig sterkt for tida. Til nett.no seier offshoreanalytikar Inge Moy i Westshore at det i sommarmånadene kan verte knapt med PSV-ar, og dermed også gode rater.