Optimar i nytt samarbeid om neste generasjon bløggebåt