– Nøkkelen ligg i meir erfaring og betre kunnskap

foto