Unik detalj då formannskap og utval vart oppnemnde