– Hemmelege sankestader er ein del av DNA-et vårt

foto