Kommunen undersøker saka etter varsel kring Vågselva

foto