Slår alarm om dei fysiske tilhøva ved skulen: – Kva tid skal vi bli høyrde?