Ho er på inntektstoppen i Sande – sjå oversikta

foto