Håp om å starte neste rundtur frå Bergen 28. juni

foto