Her er det kreative resultatet

foto
Fan­ta­s­ien fekk bra med spe­le­rom då Ma­ri­an­na skul­le skri­ve ut opp­gå­ve­ne ho fekk på kul­tur­verk­sta­den. To av dei hand­lar om frykt. Foto: Il­lu­stra­sjons­bil­de