- Må nokon døy før noko blir gjort med denne strekninga?

foto