Rimfrost vann over Aker Biomarine i Høgsterett

foto