- Krisa kom på eit veldig uhøveleg tidspunkt

foto