14 grunneigarar på Larsnes i fellesskriv: Protesterer mot planen